Vítejte na webu

Zde naleznete kompletní informace o kmenové třídě, školních akcích, fotografiích z nich a další důležité informace.

V příslušné sekci můžete také najít téma a termín svého referátu.

Kalendář akcí

09.11.2018 07:48
Přihlásit se můžete ZDE
30.08.2018 10:10
Český jazyk    1 x 544        3 x 524 Matematika          460 Dějepis                 544 Zeměpis              440 Chemie           ...
25.08.2018 19:17
  V úterý 4. září budou třídy ve svých kmenových učebnách, kdy budou vyřešeny všechny organizační záležitosti tak, aby se od středy mohlo učit podle rozvrhu. Výuka od středy do pátku bude probíhat bez nultých hodin a odpoledního vyučování, tzn. 8:00-13:30. S přechodem na nový elektronický...
01.02.2018 10:33
Z důvodu množících se podvodů s domácími úkoly do mluvnice platí ode dne 1. února 2018 povinnost PODEPISOVAT DOMÁCÍ ÚKOLY, kontrola DÚ proběhne ve škole.
22.01.2017 19:38
První týden v září budou zadány termíny na referáty o knize na 1. pololetí pro 6. A i 8. A. Každý žák si své dva termíny vybere sám, pokud bude přítomen, tudíž nebude brán v úvahu důvod "já jsem nevěděl/zapomněl" jako důvod nesplnění.  Pro žáky 6. A platí, že si vybírají jakoukoliv knihu a...
02.09.2016 16:01
Prosím rodiče, aby pravidelně kontrolovali zprávy v ŽK v oddělení JINÁ sdělení a každou zprávu co nejdříve podepsali. Také prosím rodiče, aby podepisovali dětem každý domácí úkol z českého jazyka.   Děkuji                        ...

Referáty dějepis

Seznam témat a termínů najdete ZDE VEŠKERÉ TABULKY JSOU POUZE K PROHLÍŽENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K NEOPRÁVNĚNÝM ZMĚNÁM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MNE KONTAKTUJTE NA MAIL suchomelova@zskom2.cz
Přehled referátů a jejich termíny najdete ZDE VEŠKERÉ TABULKY JSOU POUZE K PROHLÍŽENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K NEOPRÁVNĚNÝM ZMĚNÁM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MNE KONTAKTUJTE NA MAIL suchomelova@zskom2.cz
Seznám témat se jmény a měsícem přednesení/prezentace třídě najdete ZDE   VEŠKERÉ TABULKY JSOU POUZE K PROHLÍŽENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K NEOPRÁVNĚNÝM ZMĚNÁM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MNE KONTAKTUJTE NA MAIL suchomelova@zskom2.cz
Odkaz s tématy a termíny referátů najdete ZDE VEŠKERÉ TABULKY JSOU POUZE K PROHLÍŽENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K NEOPRÁVNĚNÝM ZMĚNÁM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MNE KONTAKTUJTE NA MAIL suchomelova@zskom2.cz

Kontakt

Veronika Suchomelová 577 210 076/ klapka 210 suchomelova@zskom2.cz